Aquasolar.be - Energiebesparing met zonne-energie en zonneboilers Online platform over alternatieve energie en zuinige verwarming

 

Zonnepanelen: Haal gratis energie uit de zon!

Energiewinning door middel van zonnepanelen is natuurlijk een prachtig concept, ook voor woningen van particulieren. Maar de laatste tijd zijn er veel veranderingen geweest voor wat betreft de premies en netvergoeding voor zonne-energie, waardoor men vaak niet meer weet of het nog verstandig is in zonnepanelen te investeren. Hieronder bespreken we beknopt alle belangrijke aspecten van zonnepanelen, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen. Aan de hand van deze informatie kan u dan zelf beslissen of de investering in een fotovoltaïsche installatie fiscaal interessant is.

 

Opbrengst zonnepanelen

Werking van zonnepanelen

Zonnepanelen bevatten fotovoltaïsche cellen die lichtenergie omzetten in elektriciteit. In het paneel zijn een heleboel van deze cellen aan elkaar geschakeld. Hoeveel elektriciteit de cellen produceren is afhankelijk van de hoeveelheid licht die erop valt en dat varieert uiteraard gedurende de loop van de seizoenen en van de dag. Hoewel het natuurlijk ideaal is als de zon volop schijnt, is het niet erg als dit niet zo is, omdat een kleine hoeveelheid licht al voldoende is. De elektriciteit die zo wordt geproduceerd is gelijkstroom. In de omvormer wordt dit omgezet in wisselstroom waarna het wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Meer info over de opbrengst van zonnepanelen op zonnepaneel.net.

Vaak is het stroomverbruik niet hetzelfde als wat de panelen produceren. Overschot wordt afgedragen (verkocht) aan het net en eventueel tekort wordt aangevuld door het net.

 

Belangrijke aspecten bij de plaatsing van zonnepanelen

Niet iedere woning is geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Bij twijfel is het altijd goed de leverancier om advies te vragen. De meest ideale situatie voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak is als deze op het zuiden gericht is en een helling heeft van 30° à 35°. Huizen waarvan de dakhelling op oosten of het westen ligt en met een helling tussen 15° en 50° zijn ook nog wel geschikt, maar de panelen hebben dan een lager rendement waardoor er meer panelen geplaatst moeten worden.

Verder moet men letten op objecten die schaduw op de panelen werpen, zoals schoorstenen of bomen. Schaduw kan het rendement van de zonnepanelen namelijk heel erg omlaag brengen.

 

Isolatie van het dak

Een ander punt van aandacht is dakisolatie; in Vlaanderen is dat een vereiste voor de plaatsing van zonnepanelen, als je tenminste voor groenestroomcertificaten in aanmerking wil komen. In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals gewest is het niet verplicht.

 

Subsidie

Voorheen waren de regelingen voor het aanbrengen van zonnepanelen zeer gunstig. Dat is jammer genoeg voor een groot deel terug gedraaid en sinds 2014 zijn de regels veranderd. Je krijgt nu Groenestroomcertificaten voor de geproduceerde groene stroom. De vergoeding daarvoor hangt af van waar je woont:

Brussel; particulieren krijgen rond de € 190,- / 1000 kWh, maar deze prijs is afhankelijk van de marktwaarde en kan dalen of stijgen. Er is geen minimumprijs.

In Vlaanderen krijg je voor groenestroomcertificaten een vastgestelde prijs, die elke 6 maanden wordt herzien. Echter, begin 2014 was dit bedrag € 0,- voor nieuwe installaties en nieuwe woningen die aan de EPB-normen moeten voldoen komen niet meer voor groenestroomcertificaten in aanmerking. Op de website van de VREG kan je opzoeken hoe de situatie op het moment precies is .

In Wallonië heeft men sinds 2014 het nieuwe Qualiwatt-systeem, zonder groenestroomcertificaten.

 

Premies van de gemeente

Sommige gemeenten of provincies verstrekken financiële steun voor de plaatsing van zonnepanelen. Doe daarom altijd navraag bij je gemeente of kijk op de website Engergiesparen.

Overige financiële aspecten
Is je woning ouder dan 5 jaar dan kom je in aanmerking voor het verlaagde BTW tarief van 6%.
In principe is er geen belastingvoordeel meer voor zonnepanelen. Maar indien de finaciëring voor de zonnepanelen wordt geregeld in het kader van een lening voor de woning dan zijn er wel aftrekmogelijkheden. Informeer daar dus naar!

Een verstandige investering?
Of zonnepanelen nou een verstandige investering zijn, is dus enigszins onzeker en afhankelijk van regelingen in de toekomst, zoals de invoering van een netvergoeding. Het is in ieder geval een beslissing waar goed over nagedacht moet worden en waarbij je ook kunt bekijken of anderen energiebesparende maatregelen zoals isolatie, niet aantrekkelijker zijn. Beschik je over een perfect liggende woning met een optimale dakhelling en kan je de panelen voor een voordelige prijs krijgen, dan kan investeren in zonnepanelen toch nog wel de moeite waard zijn.

Zonnepanelen